Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta Multimediálních komunikací

team@recfest.cz

Pro konkrétní dotazy můžete psát přímo vedoucím jednotlivých sekcí